SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
par Zadanie Park par OIG5 oig 5 e1 488 69% 80
zap Zadanie Zapałki zap OIG5 oig 5 e1 300 54% 61
mon Zadanie Monety mon OIG5 oig 5 e2 229 75% 79
tyg Zadanie Tygrysy tyg OIG5 oig 5 e3 210 81% 86
obw Zadanie Obwarzanki obw OIG5 oig 5 e2 205 58% 62
skr Zadanie Skracalne liczby pierwsze skr OIG5 oig 5 e1 171 64% 72
tor Zadanie Tort tor OIG5 oig 5 e2 147 51% 60
bra Zadanie Bracia bra OIG5 oig 5 e3 145 75% 80
naw Zadanie Nawiasy naw OIG5 oig 5 e3 d0 124 37% 51
urz Zadanie Urzędnicy urz OIG5 oig 5 e1 85 38% 63
wys Zadanie Wyścig wys OIG5 oig 5 e1 51 37% 65
tam Zadanie Tamy tam OIG5 oig 5 e3 44 9% 36
pio Zadanie Pionek pio OIG5 oig 5 e2 d0 23 34% 40