SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bra Zadanie Bracia bra OIG5 oig 5 e3 140 76% 80
mon Zadanie Monety mon OIG5 oig 5 e2 219 76% 79
naw Zadanie Nawiasy naw OIG5 oig 5 e3 d0 114 35% 50
obw Zadanie Obwarzanki obw OIG5 oig 5 e2 185 60% 64
par Zadanie Park par OIG5 oig 5 e1 412 71% 82
pio Zadanie Pionek pio OIG5 oig 5 e2 d0 22 36% 40
skr Zadanie Skracalne liczby pierwsze skr OIG5 oig 5 e1 166 63% 72
tam Zadanie Tamy OIG5 tam oig 5 e3 40 10% 37
tor Zadanie Tort OIG5 tor oig 5 e2 141 51% 58
tyg Zadanie Tygrysy OIG5 tyg oig 5 e3 200 82% 86
urz Zadanie Urzędnicy OIG5 urz oig 5 e1 80 37% 62
wys Zadanie Wyścig wys OIG5 oig 5 e1 50 38% 65
zap Zadanie Zapałki zap OIG5 oig 5 e1 272 54% 61