SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
cho Zadanie Chochlik cho OIG4 oig 4 e3 d0 33 87% 90
kos Zadanie Kosmiczny pościg kos OIG4 oig 4 e3 103 63% 74
kup Zadanie Kupiec kup OIG4 oig 4 e2 155 69% 75
kwa Zadanie Kwadrat magiczny kwa OIG4 oig 4 e3 63 36% 58
poc Zadanie Pociąg poc OIG4 oig 4 e2 171 67% 76
por Zadanie Porachunki por OIG4 oig 4 e1 45 64% 73
pro Zadanie Program pro OIG4 oig 4 e1 322 66% 74
ukr Zadanie Ukryte liczby OIG4 ukr oig 4 e1 108 76% 87
wag Zadanie Waga wag OIG4 oig 4 e3 74 41% 57
war Zadanie Warsztaty OIG4 war oig 4 e2 112 56% 68
waz Zadanie Wąż waz OIG4 oig 4 e1 40 65% 65
zaj Zadanie Zając OIG4 zaj oig 4 e2 d0 105 68% 81