SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
skl Zadanie Sklep OIG1 skl oig 1 167 47% 72
baj Zadanie Bajtocja baj OIG1 oig 1 e1 143 68% 73
sor Zadanie Sortowanie biżuterii OIG1 sor oig 1 e1 395 92% 92
sum Zadanie Sumujący Jaś sum OIG1 oig 1 e1 116 37% 48
ban Zadanie Bankiet ban OIG1 oig 1 e2 358 90% 91
bie Zadanie Bierki OIG1 bie oig 1 e2 245 60% 75
zwy Zadanie Zwycięzcy OIG1 zwy oig 1 e2 504 95% 97
bit Zadanie Bitocja bit OIG1 oig 1 e3 102 47% 66
dia Zadanie Diamentowy szyfr OIG1 dia oig 1 e3 57 47% 66
zli Zadanie Zliczacz liter zli OIG1 oig 1 e1 476 86% 89
baj Task Byteland baj OIG1 eng 35 80% 81