SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
spo Spokojna komisja OI8 spo oi 8 e2 d1 47 68% 76
ant Task Antiprime Numbers ant OI8 eng 53 88% 92
mro Task Ants and the Ladybug mro OI8 eng 41 39% 49
ban Task Bank ban OI8 eng 2 50% 90
lan Task Chain lan OI8 eng 9 100% 100
map Task Density Map map OI8 eng 56 96% 97
kop Task Goldmine kop OI8 eng 18 83% 86
gra Task Green Game gra OI8 eng 11 27% 30
prz Task Intervals prz OI8 eng 53 81% 91
wys Task Island wys OI8 eng 2 0% 0
nas Task Necklaces nas OI8 eng 14 0% 15
spo Task Peaceful Comission OI8 spo eng 42 59% 65
pod Task Travel pod OI8 eng 1 100% 100
pch Task Wandering Flea Trainers OI8 pch eng 2 100% 100
gol Task Weaker Goldbach gol OI8 eng 29 79% 82
ban Zadanie Bank ban OI8 oi 8 e3 d2 3 100% 100
gol Zadanie Gorszy Goldbach gol OI8 oi 8 e2 d0 32 81% 88
gra Zadanie Gra w zielone gra OI8 oi 8 e1 10 50% 56
kop Zadanie Kopalnia złota kop OI8 oi 8 e3 d2 79 83% 90
lan Zadanie Łańcuch lan OI8 oi 8 e3 d2 15 80% 81