SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
arc Architekci OI16 arc oi 16 e2 d2 54 42% 45
pos Poszukiwania OI16 pos oi 16 e3 d2 34 76% 77
prz Task Algorithm Speedup prz OI16 eng 11 18% 31
slo Task Elephants slo OI16 eng 63 85% 88
str Task Fire Brigade str OI16 eng 10 10% 24
gas Task Fire Extinguishers gas OI16 eng 22 86% 96
wie Task Hexer wie OI16 eng 18 88% 92
lyz Task Ice Skates OI16 lyz eng 83 91% 93
wsp Task Island wsp OI16 eng 12 83% 90
wys Task Isles in a Triangular Grid OI16 wys eng 2 100% 100
kam Task Pebbles kam OI16 eng 38 78% 78
kod Task The Code OI16 kod eng 4 100% 100
baj Task The Walk of Bytie-boy baj OI16 eng 29 62% 80
kon Task Ticket Inspector kon OI16 eng 53 90% 95
slw Task Words OI16 slw eng 8 50% 56
fib Task Words 2 fib OI16 eng 1 0% 10
gas Zadanie Gaśnice gas OI16 oi 16 e1 24 75% 81
kam Zadanie Kamyki kam OI16 oi 16 e1 104 83% 84
kod Zadanie Kod OI16 kod oi 16 e3 d2 3 33% 73
kon Zadanie Konduktor kon OI16 oi 16 e2 d1 118 85% 89