SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
arc Architekci arc OI16 oi 16 e2 d2 80 53% 59
pos Poszukiwania OI16 pos oi 16 e3 d2 41 70% 72
prz Task Algorithm Speedup prz OI16 eng 11 18% 31
slo Task Elephants slo OI16 eng 67 86% 89
str Task Fire Brigade str OI16 eng 10 20% 32
gas Task Fire Extinguishers gas OI16 eng 23 86% 96
wie Task Hexer wie OI16 eng 18 88% 92
lyz Task Ice Skates lyz OI16 eng 89 92% 93
wsp Task Island wsp OI16 eng 13 76% 83
wys Task Isles in a Triangular Grid wys OI16 eng 2 100% 100
kam Task Pebbles kam OI16 eng 47 78% 78
kod Task The Code kod OI16 eng 7 71% 71
baj Task The Walk of Bytie-boy baj OI16 eng 33 63% 81
kon Task Ticket Inspector kon OI16 eng 54 90% 95
slw Task Words slw OI16 eng 8 50% 56
fib Task Words 2 fib OI16 eng 1 0% 10
gas Zadanie Gaśnice gas OI16 oi 16 e1 28 71% 80
kam Zadanie Kamyki kam OI16 oi 16 e1 122 82% 83
kod Zadanie Kod kod OI16 oi 16 e3 d2 3 33% 73
kon Zadanie Konduktor kon OI16 oi 16 e2 d1 137 85% 89