SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zaw Zadanie Zawody zaw OI11 oi 11 e1 34 61% 83
mos Zadanie Most mos OI11 oi 11 e2 d0 72 66% 70
bra Zadanie Bramki OI11 bra oi 11 e2 d1 12 75% 90
jas Zadanie Jaskinia jas OI11 oi 11 e2 d1 23 47% 69
tur Zadanie Turniej tur OI11 oi 11 e2 d2 35 42% 69
wsc Zadanie Wschód-Zachód OI11 wsc oi 11 e3 d1 12 58% 89
wys Zadanie Wyspy wys OI11 oi 11 e3 d1 8 75% 84
gra Zadanie Gra gra OI11 oi 11 e1 24 62% 65
szp Zadanie Szpiedzy OI11 szp oi 11 e1 37 78% 88
prz Zadanie Przeprawa prz OI11 oi 11 e2 d2 22 63% 80
mak Zadanie Maksymalne rzędy permutacji OI11 mak oi 11 e3 d2 3 66% 79
szn Zadanie Sznurki OI11 szn oi 11 e1 8 87% 98
kag Zadanie Kaglony OI11 kag oi 11 e3 d2 3 100% 100
gra Task Game gra OI11 eng 33 75% 76
szp Task Spies OI11 szp eng 25 76% 81
zaw Task The Competition zaw OI11 eng 27 62% 87
mos Task The Bridge mos OI11 eng 27 92% 92
bra Task Gates OI11 bra eng 19 89% 98
jas Task Cave jas OI11 eng 57 59% 78
prz Task Passage prz OI11 eng 41 82% 94