SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zaw Zadanie Zawody zaw OI11 oi 11 e1 31 64% 87
mos Zadanie Most mos OI11 oi 11 e2 d0 64 67% 71
bra Zadanie Bramki bra OI11 oi 11 e2 d1 10 80% 90
jas Zadanie Jaskinia jas OI11 oi 11 e2 d1 21 47% 70
tur Zadanie Turniej tur OI11 oi 11 e2 d2 32 40% 67
wsc Zadanie Wschód-Zachód wsc OI11 oi 11 e3 d1 11 54% 88
wys Zadanie Wyspy wys OI11 oi 11 e3 d1 7 71% 82
gra Zadanie Gra gra OI11 oi 11 e1 22 63% 66
szp Zadanie Szpiedzy szp OI11 oi 11 e1 30 86% 93
prz Zadanie Przeprawa prz OI11 oi 11 e2 d2 16 75% 85
mak Zadanie Maksymalne rzędy permutacji mak OI11 oi 11 e3 d2 3 66% 79
szn Zadanie Sznurki szn OI11 oi 11 e1 7 85% 98
kag Zadanie Kaglony kag OI11 oi 11 e3 d2 3 100% 100
gra Task Game gra OI11 eng 27 70% 71
szp Task Spies szp OI11 eng 22 77% 83
zaw Task The Competition zaw OI11 eng 14 85% 94
mos Task The Bridge mos OI11 eng 27 92% 92
bra Task Gates bra OI11 eng 15 86% 98
jas Task Cave jas OI11 eng 42 64% 80
prz Task Passage prz OI11 eng 18 88% 96