SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
glo Task Gloves glo BOI2008 eng 23 73% 83
gat Zadanie Śluzy gat BOI2008 22 72% 86
gat Task Gates gat BOI2008 eng 8 87% 87
gri Zadanie Mapka w kratkę gri BOI2008 6 33% 56
gri Task Grid gri BOI2008 eng 6 83% 98
glo Zadanie Rękawiczki glo BOI2008 5 40% 49
gam Task Game gam BOI2008 eng 3 33% 33
mag Task Magical Stones mag BOI2008 eng 2 50% 62
gam Zadanie Gra gam BOI2008 2 50% 50
mag Zadanie Magiczne kamienie mag BOI2008 1 0% 24