SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
arc Architekci OI16 arc 3 100% 100