SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sum Task Sum of One-sequence 23 95% 99
rez Task Lecture Halls Reservation 36 94% 99
wie Task Polygons 5 80% 98
a7b NWW 239 98% 98
a2b Minimum 790 97% 98
kol Task Colouring 29 96% 98
url Task Vacation 6 83% 98
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 102 98% 98
map Zadanie Mapa ontak 2008 1 0% 98
a3b Zjadacz liter II 709 98% 98
m1i Wega 3 109 98% 98
gwi Zadanie Gwiazdki 1220 98% 98
a7f Ciekawe sumowanko 198 98% 98
hir Task Hiring 5 60% 98
a7m Zagadka Fibonacciego 133 93% 98
ska Task Piggy Banks 106 87% 98
sal Task Salesman ioi 2009 d2 5 80% 98
wia Task Credibility of Witnesses 12 91% 98
skr Skrzyżowanie 29 96% 98
m2a Liczby Binarne 1 - 2015 159 96% 98