SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zuc Task Worms 7 100% 100
log Zadanie Logo pa 2002-2 r5 1 100% 100
soj Zadanie Sojusz pa 2002-2 r5 2 100% 100
ins Task The Staging 1 100% 100
wyc Task Excursion 5 100% 100
obc Task Step Traversing a Tree 60 100% 100
cen Task The Prices 6 100% 100
mor Mors Alicja Medium 6 100% 100
ins Task The Staging amppz 2014 2 100% 100
cbp Cow Beauty Pageant (Silver Level) 4 100% 100
ryk Ryki [A] pa r5 a 2018 1 100% 100
gen Task Generator 1 100% 100
kor Zadanie Korekcja błędów pa 2002-2 r4 2 100% 100
tri Task Trips 3 100% 100
ewa Task Evacuation [A] pa 2010 r4 a 4 100% 100
odw Zadanie Odwiedziny 15 100% 100
wak Task Vacation 4 100% 100
log Zadanie Logistyka 4 100% 100
tan Zadanie Tańce gordyjskie Krzyśków pa 2003 r5 1 100% 100
wcz Zadanie Wczasy ontak 2011 7 100% 100