SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ska Task Treasure 4 100% 100
ewa Task Evacuation [A] 5 100% 100
mas Task Mastermind II 15 100% 100
ply Task Printed-Circuit Boards 3 100% 100
wiz Task Rooks 4 100% 100
pro Task Straight Lines 2 1 100% 100
bhd Bajtek Hood 1 100% 100
ukl Task Microchips 1 100% 100
pod Task Subsets [A] 1 100% 100
sze Task Cubes [A] 1 100% 100
zuc Task Worms 7 100% 100
log Zadanie Logistyka 4 100% 100
bal Zadanie Balony ontak 2012 3 100% 100
tra Zadanie Tramwaje ontak 2012 1 100% 100
ret Zadanie Retransmisja ontak 2012 2 100% 100
osi Osiągalność pa final 2016 2 100% 100
wag Waga pa final 2016 3 100% 100
mro Mrówki pa final 2016 1 100% 100
gal Galeria handlowa pa final 2017 21 100% 100
kla Klawiatura pa final 2017 10 100% 100