SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
slo Zadanie Składanie słów slo OI2 oi 2 e3 d2 10 60% 85
sze Zadanie Szeregowanie czynności sze OI2 oi 2 e3 d2 43 90% 90
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 1 0% 66
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 0 0% 0
ana Anagramy oi 1 e3 d1 14 50% 55
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 2 50% 50