SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
baj Task Bytean Road Race 17 82% 90
baj Zadanie Bajtori ontak 2009 24 79% 87
bal Task Balloons pa 2008 final 16 25% 64
bal Task Balloons ceoi 2011 d1 40 77% 85
bal Zadanie Bałwanek proserwy 2010 1418 74% 86
bal Task Balloons 8 50% 68
bal Task Balloons 23 60% 67
bal Królewski bal [B] pa 2020 b r5 2 100% 100
bal Zadanie Balony ontak 2012 0
ban Task ATMs oi 5 e3 d1 12 41% 70
ban Task Bank Notes 93 82% 93
ban Task ATMs 24 62% 80
ban Task Bank Notes oi 12 e2 d1 208 63% 81
ban Zadanie Banki ilocamp 2011 59 74% 84
ban Task Bank 2 50% 90
ban Banany [B] pa r5 b 2017 15 46% 52
ban Zadanie Bandżo [B] pa 2012 r4 b 19 26% 32
ban Zadanie Bankiet oig 1 e2 534 90% 91
ban Task Bank oi 8 e3 d2 3 100% 100
bank Task Cash Dispenser oi 12 e1 74 68% 80