SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
cie Task The Carpenter 1 100% 100
swi Task Glowworms 2 100% 100
sni Task Blizzard 1 100% 100
aut Zadanie Autostrady pa 2006 final 1 100% 100
tan Zadanie Tańce gordyjskie Krzyśków pa 2003 r5 1 100% 100
cen Task The Prices 6 100% 100
ins Task The Staging 1 100% 100
for Zadanie Formuły pa 2005 r4 1 100% 100
pod Task Subsets [A] pa 2007 r6 a 1 100% 100
map Zadanie Mapy ontak 2007 2 100% 100
sza Task Quasi-template [A] pa 2009 r5 a 3 100% 100
str Task Watchmen pa 2009 final 1 100% 100
kor Zadanie Korekcja błędów pa 2002-2 r4 2 100% 100
zie Ziemniaki 1 100% 100
las Task Laser Pool [A] pa 2011 r6 a 1 100% 100
ter Terytoria [B] pa b 2019 r3 20 95% 99
kor Task Beads 50 98% 99
m1i Wega 3 128 98% 99
sum Task Sum of One-sequence 23 95% 99
lin Task Linear Garden 9 88% 99