SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dyplomacja Dyplomacja 2 100% 100
zac Task Sunsets pa 2007 final 1 100% 100
pro Task Straight Lines 2 1 100% 100
ogr Task Speed Limits pa 2007 final 2 100% 100
wiz Task Rooks 4 100% 100
sze Task Cubes [A] pa 2007 r6 a 2 100% 100
fuk Funkcja Szaleństwa 1 100% 100
kwi Kwiatki 1 100% 100
czp Czy Pierwsza 4 100% 100
pro Propaganda 7 100% 100
sie Sieć komunikacyjna 1 100% 100
tst szkopul.mi.ni 1 100% 100
rai Task Raisins ioi 2009 d1 6 100% 100
dcc Drzewo czerwono-czarne [C] 1 100% 100
bbd1 Matura 2016 6.2 odkoduj n wyrazów otrzymanym kodem w tej samej lini 22 100% 100
wak Wakacje 1 100% 100
kar Task Cards [B] pa 2009 r6 b 3 100% 100
fra Task Fragments [A] 2 100% 100
zie Ziemniaki 3 100% 100
sum Sumy [C] 1 100% 100