SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ska Task Treasure 4 100% 100
sto Stół math Very easy 1 100% 100
mas Task Mastermind II 15 100% 100
god Task Godzilla ontak 2010 4 100% 100
ply Task Printed-Circuit Boards 3 100% 100
str Task Watchmen pa 2009 final 1 100% 100
kwdrt6n Kwadrat 6 28 100% 100
kwdrt5n Kwadrat 5 33 100% 100
prof Roztargniony profesor 1 100% 100
pej Zadanie Pejntbrasz ontak 2008 2 100% 100
kwdrt3n Kwadrat 3 37 100% 100
map Zadanie Mapy ontak 2007 2 100% 100
egz Task Exam pa 2011 final 2 100% 100
wyc Task Excursion ontak 2007 1 100% 100
ewa Task Evacuation [A] 5 100% 100
wyb Task Hard Choice pa 2011 final 3 100% 100
bdr Brakujące drogi 3 100% 100
kra Kraina grzybów 1 100% 100
ula Ula 3 100% 100
pla Task Planning the Roadworks [A] pa 2010 r6 a 1 100% 100