SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
aut Task Automorphisms [B] 2 50% 55
aut Task Vending Machine 24 45% 80
aut Zadanie Autobus oig 2 e1 20 80% 87
b Zadanie LinkNet pa 2002 r1 13 69% 78
bai Zadanie Bajtocka Agencja Informacyjna pa 2003 r4 12 33% 60
baj Task Byton Tree [B] 2 50% 50
baj Bajtolini 10 70% 78
baj Task Byteantean Towns [B] 1 100% 100
baj Task Bytecomputer 103 89% 92
baj Task The Walk of Bytie-boy oi 16 e2 d1 39 43% 62
baj Task Bytecomputer oi 20 e3 d1 116 87% 92
baj Task Byteland oig 1 e1 216 66% 71
baj Task Byteland 41 82% 84
baj Task Byteantean Towns [B] pa 2009 r5 b 3 66% 76
baj Task Bytean Road Race amppz 2011 12 66% 77
baj Zadanie Bajtokrąg pa 2013 final 23 69% 80
baj The favourite pond math Easy 11 72% 72
baj Task Byton Tree [B] pa 2010 r6 b 2 100% 100
baj Zadanie Bajtocja 3 33% 36
baj Task The Walk of Bytie-boy 34 61% 79