SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zyg Zygzak oig e2 14 129 65% 80