SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wyspycali Wyspy Cali 65 78% 92
wys Zadanie Wyścig oig 5 e1 70 40% 65
wys Zadanie Wyspa 0
wys Wyszukiwanie wzorca 2 0% 8
wys Wyścigi oi 26 e3 d1 259 75% 80
wys Task Island 38 94% 95
wys Task Isles in a Triangular Grid 2 100% 100
wys Task The Islands 25 96% 96
wys Wyspa [A] pa a r4 2019 6 50% 51
wys Wystawa [A] 0
wys Task Island 2 0% 0
wys Task Isles in a Triangular Grid oi 16 e2 1 d2 d0 8 75% 86
wys Wyszukiwanie main2 trening_prog 0
wys Task Island oi 8 e2 d1 8 50% 50
wys Task Island oi 9 e1 214 90% 94
wys Task The Islands oi 11 e3 d1 19 78% 87
wyr Zadanie Wyrównywanie słów oi 3 e3 d2 16 62% 82
wyr Task Leveling Ground 14 78% 80
wyr Task Leveling Ground oi 19 e3 d1 20 40% 47
wyr Task Word Equalizing 5 80% 92