SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wak Task Vacation 4 100% 100
sza Task Quasi-template [A] 5 100% 100
god Task Godzilla 6 100% 100
cbp Cow Beauty Pageant (Silver Level) 4 100% 100
wyc Task Excursion 5 100% 100
sza Task Chessboard 3 100% 100
str Task Watchmen 1 100% 100
box Zadanie Lustrzana skrzynka pa 2001 r5 2 100% 100
aut Task The Motorway 1 100% 100
gra Task Marbles 1 100% 100
kla Task Keyboard ontak 2010 1 100% 100
dia Task Diamond [B] 1 100% 100
cza Awantura o czapki 6 100% 100
pla Zadanie Plan zajęć ontak 2007 1 100% 100
fra Task Fragments [A] 2 100% 100
mec Task Byteball Match pa 2010 final 1 100% 100
sle Task Blindfold Nim pa 2010 final 3 100% 100
gar Task Garage ioi 2009 d2 5 100% 100
zbi Zadanie Zbiory ontak 2008 1 100% 100
baj Task Byteantean Towns [B] 3 100% 100