SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
trz Zadanie Trzy elementy 492 86% 94
kon Kontenery oi 24 e2 d2 488 79% 85
dsi Zadanie Duża silnia 484 54% 77
dok Zadanie Do kwadratu 479 91% 94
a5b Linia z x-ow 476 98% 98
odc Zadanie Odchudzanie proserwy 2010 476 69% 80
sre Zadanie Średnia 471 78% 87
tem Task Temperature oi 18 e2 d2 463 68% 74
tas Zadanie Taśma proserwy 2010 459 60% 77
zar Zadanie Żarówki 456 73% 90
nsl Zadanie Najdłuższe słowo 455 93% 93
a4e Ostrorog - skup ryb 452 93% 94
per Zadanie Permutacje proserwy 2010 445 62% 83
wsp 10 Wspanialych 444 70% 80
wes Zadanie Wesoła małpka ilocamp 2011 443 58% 77
dwi Zadanie Dwie wieże ilocamp 2011 441 70% 80
zie Zadanie Ziemniaki 440 85% 85
spi Zadanie Śpiew oig 6 e1 440 83% 87
sum Task Sum pa 2006 trial 439 93% 93
des Deski oig e1 otwarta 14 439 84% 90