SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kon Kontenery oi 24 e2 d2 487 79% 85
dsi Zadanie Duża silnia 484 54% 77
dok Zadanie Do kwadratu 479 91% 94
a5b Linia z x-ow 476 98% 98
odc Zadanie Odchudzanie proserwy 2010 476 69% 80
sre Zadanie Średnia 470 78% 87
tem Task Temperature oi 18 e2 d2 463 68% 74
tas Zadanie Taśma proserwy 2010 458 60% 77
zar Zadanie Żarówki 456 73% 90
nsl Zadanie Najdłuższe słowo 454 93% 93
a4e Ostrorog - skup ryb 452 93% 94
per Zadanie Permutacje proserwy 2010 445 62% 83
wes Zadanie Wesoła małpka ilocamp 2011 443 58% 77
zie Zadanie Ziemniaki 440 85% 85
spi Zadanie Śpiew oig 6 e1 440 83% 87
dwi Zadanie Dwie wieże ilocamp 2011 440 70% 80
sum Task Sum pa 2006 trial 439 93% 93
des Deski oig e1 otwarta 14 439 84% 90
wsp 10 Wspanialych 439 70% 80
a4f Novigrad - u Vivaldiego 437 94% 95