SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wsz Wszystkie żony 1 100% 100
ewa Task Evacuation [A] pa 2010 r4 a 6 100% 100
tri Task Trips 3 100% 100
tow Task A Huge Tower 6 100% 100
egz Task Exam 2 100% 100
dra Dragon Quest 25 100% 100
pro Task Straight Lines 2 1 100% 100
dyplomacja Dyplomacja 2 100% 100
wg1 Wypisz graf 1 16 100% 100
baj Task Byton Tree [B] pa 2010 r6 b 6 100% 100
ins Task The Staging amppz 2014 4 100% 100
dnb Dziesiętny na binarny 1 100% 100
ukl Task Microchips 1 100% 100
pod Task Subsets [A] 1 100% 100
wsp Zadanie Współliniowość punktów 1 100% 100
sze Task Cubes [A] 1 100% 100
klo Zadanie Klocki 4 100% 100
mon Zadanie Monety 2 100% 100
oiw Osady i warownie 2 [B] pa b r5 2019 8 100% 100
kul Trzy kule [B] pa r5 b 2019 9 100% 100