SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
koz Task The Goat [A] 6 100% 100
wag Waga pa final 2016 2 100% 100
sur Surowa zima oi 28 e3 d1 1 100% 100
dyplomacja Dyplomacja 1 100% 100
log Zadanie Logistyka 4 100% 100
ewa Task Evacuation [A] 5 100% 100
tow Task A Huge Tower 6 100% 100
aut Zadanie Autostrady pa 2006 final 1 100% 100
bez Task Boring 6 100% 100
kur Task Resort 10 100% 100
izo Task Insulator 37 100% 100
obl Zadanie Obława ilocamp 2011 6 100% 100
ska Task Treasure 4 100% 100
pch Task Wandering Flea Trainers 2 100% 100
pad Parzysty deszcz pa 2019 final 14 100% 100
kor Zadanie Korekcja błędów pa 2002-2 r4 2 100% 100
ewa Task Evaluation of an Expression amppz 2012 1 100% 100
for Task Formula One amppz 2012 2 100% 100
gen Task Save the Dinosaurs amppz 2012 2 100% 100
ryk Ryki [A] pa r5 a 2018 1 100% 100