SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zam Zadanie Zamek oi 3 e1 8 37% 38
zal Task Freight 54 70% 80
zal Task Freight oi 21 e3 d2 58 74% 82
zak Task Turns [A] pa 2008 r4 a 7 57% 81
zak Zadanie Zakład ilocamp 2011 204 68% 81
zak Task Turns [A] 2 50% 55
zaj Task Squared Words [B] pa 2010 r3 b 16 50% 55
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 137 72% 83
zaj Task Squared Words [B] 13 76% 78
zaj Zająknięcia oi 23 e2 d1 273 79% 83
zag Task Riddle [A] pa 2010 r6 a 12 25% 42
zag Task Riddle [A] 40 27% 42
zag Zadanie Zagadka ontak 2011 5 60% 64
zag Zadanie Żaglówka ontak 2008 0
zad Zadanie Zadanie pa 2014 final 9 55% 60
zac Task Sunsets pa 2007 final 1 100% 100
zac Zadanie Zachody słońca 2 ontak 2007 0
zac Task Sunsets 6 66% 78
zab Zabawa Bajtka 13 84% 91
zab Zabka 8 62% 62