SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pra Pracowity Jaś oi 23 e3 d1 159 85% 86
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 22 77% 81
rem Remont oi 26 e3 d1 137 65% 75
row Równoważne programy oi 23 e3 d0 63 80% 85
roz Rozdroża parzystości oi 24 e3 d2 57 77% 84
sum Suma liczb pierwszych oi d2 e3 28 8 12% 41
sur Surowa zima oi 28 e3 d1 1 100% 100
tak Taksówki oi 25 e3 d2 116 77% 84
trz Trzy wieże 2 oi 25 e3 d0 45 77% 85
tur Turniej trójinformatyczny oi 25 e3 d1 125 58% 68
tur Turystyka oi 21 e3 d1 22 27% 43
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 18 44% 59
wie Wielomian oi 25 e3 d2 119 68% 73
wys Wyścigi oi 26 e3 d1 170 77% 81
age Task Agents oi 7 e3 d2 151 69% 83
age Zadanie Agenci oi 3 e3 d1 44 65% 88
akc Task Special Forces Manoeuvres oi 12 e3 d1 35 34% 39
ali Task Ali Baba oi 4 e3 d2 28 96% 97
aut Task The Bus oi 12 e3 d2 96 86% 91
baj Task Bytecomputer oi 20 e3 d1 119 87% 91