SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tro Trójkat math Very easy 466 85% 91
czek Chocolate Splitting math Easy 491 72% 72
szal Szachy – Liczby pól math Very easy 555 86% 91
dzi Zadanie Dzielniki Petla math Easy 1357 52% 75
kol Zadanie Koło math Very easy 1433 73% 86
pro Zadanie Prostopadłościan math Very easy 2741 92% 94
cza Zadanie Czas math Very easy 3320 93% 94