SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pie Zadanie Pieczątki oig 6 e3 62 79% 84
tam Zadanie Tamy oig 5 e3 51 9% 36
tas Zadanie Taśma oig 3 e3 270 78% 82
tyg Zadanie Tygrysy oig 5 e3 231 79% 84
wag Zadanie Waga oig 4 e3 79 39% 54
zol Zadanie Żołnierze oig 2 e3 173 56% 70