SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
smi Śmieci OI18 smi oi 18 e2 d1 111 69% 77
spo Spokojna komisja OI8 spo oi 8 e2 d1 37 59% 65
str Strajki str OI24 oi 24 e2 d1 285 75% 86
sum Suma cyfr sum OI24 oi 24 e2 d1 152 65% 78
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 23 73% 82
swi Świąteczny łańcuch swi OI23 oi 23 e2 d0 49 65% 79
tem Temperatura OI18 tem oi 18 e2 d2 324 72% 78
tom Tomik poezji OI25 tom oi 25 e2 d2 99 61% 68
tru Trudny dylemat przedszkolanina oi 27 e2 d2 28 28% 48
wak Wakacje Bajtazara oi 27 e2 d0 25 60% 70
wca Wcale nie Nim OI23 wca oi 23 e2 d2 92 23% 33
wie Wielki Upadek oi 27 e2 d1 28 64% 66
add Zadanie Addon OI4 add oi 4 e2 d1 23 56% 91
ant Zadanie Antysymetria OI17 ant oi 17 e2 d0 105 75% 88
aut Zadanie Automorfizmy aut OI7 oi 7 e2 d1 7 28% 53
aut Zadanie Autostrady aut OI10 oi 10 e2 d1 49 28% 62
ban Zadanie Banknoty ban OI12 oi 12 e2 d1 165 63% 82
bbb Zadanie BBB OI15 bbb oi 15 e2 d1 76 73% 80
bit Zadanie Bitmapa bit OI6 oi 6 e2 d2 110 60% 65
blo Zadanie Blokada OI15 blo oi 15 e2 d0 159 79% 83