SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
mar Marudny Bajtazar oi 27 d2 e2 229 83% 89
mis Misie-Patysie oi 11 e3 d2 26 50% 58
naw Nawiasowania oi d2 e3 28 52 59% 64
nie Niebanalne podróże oi 23 e3 d2 157 56% 61
orn Ornitolog oi 26 e3 d2 91 47% 64
osi Osiedla oi 26 e2 d2 418 88% 90
pal Palindromy oi 13 e3 d2 36 75% 77
par Parada oi 23 e3 d2 478 87% 91
pla Plażowicze oi 28 d2 e2 125 41% 67
pos Poszukiwania oi 16 e3 d2 75 61% 66
tel Przekaźniki telekomunikacyjne oi 25 e2 d2 357 71% 82
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 43 83% 86
cyk Przesunięcie cykliczne oi 26 e2 d2 172 52% 60
rot Task Tree Rotations oi 18 e2 d2 133 56% 68
roz Rozdroża parzystości oi 24 e3 d2 71 77% 86
ska Skarbiec oi 27 d2 ioi-elem 30 36% 67
sum Suma liczb pierwszych oi d2 e3 28 74 25% 54
sza Szablon Bajtogrodu oi d2 e2 28 80 42% 70
tak Taksówki oi 25 e3 d2 155 78% 84
kaf Task Tiles impl brut math oi 10 e2 d2 Hard 29 65% 82