SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wak Wakacje Bajtazara oi d0 e2 27 42 69% 76
wie Wielki Upadek oi d1 e2 27 62 50% 54