SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wak Wakacje Bajtazara oi d0 e2 27 58 60% 70
wie Wielki Upadek oi d1 e2 27 102 43% 47