SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zal Task Freight oi 21 e3 d2 69 69% 79
zam Task Castle 5 0% 12
zam Zadanie Zamieć ontak 2013 4 25% 37
zam Zamek oi 24 e2 d2 172 42% 66
zam Zamek 36 50% 66
zam Task Castle oi 9 e1 78 61% 76
zam Zamek pref 158 77% 80
zam Zadanie Zamek oi 3 e1 10 30% 31
zam Task Castle 17 82% 85
zap Zadanie Zapałki oig 5 e1 489 54% 62
zap Zadanie Zapałki ilocamp 2011 229 71% 79
zap Task Queries oi 14 e1 38 13% 42
zap Zapiekanki oi 24 e3 d1 80 55% 78
zap Task Queries 72 18% 66
zap Zapiekanki 2 [B] pa r2 b 2017 36 44% 54
zap Zapytania main2 trening_prog 0
zar Zadanie Żarówki segtree Medium 767 78% 91
zar Zadanie Żarówki pa 2014 final 30 46% 59
zar Zadanie Żarłacz bitowy ontak 2007 3 33% 50
zaw Zawody main2 trening_prog 1 0% 90