SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pie Pierwiastek main2 trening_prog 2 50% 55
gwi Portale gwiezdne main2 trening_prog 2 50% 50
dul Dodawanie ułamków 2 0% 35
pro Prostokąt 2 100% 100
dzi Zadanie Dziewczynki 2 50% 57
ban Task Bank 2 50% 90
wys Task Island 2 0% 0
dom Domino 2 0% 27
gen Zadanie Generator 2 50% 85
sor Zadanie Sortowanie biżuterii 2 100% 100
kolonie Kolonie 2 50% 50
prz Zadanie Przemytnicy 2 100% 100
wzr Ustaw według wzrostu 2 50% 80
tun Tunele 2 50% 50
wyz Task Computation of a Road Network Plan 2 50% 50
pin Task PIN 2 0% 20
fun Task Idempotent Functions 2 50% 51
jor Zadanie Macierz Jordana 2 50% 90
fig Zadanie Figury 2 50% 50
mon Zadanie Monety 2 100% 100