SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
waz Task Snake 14 14% 41
rak Task Rockets 16 18% 41
prz Task Pedestrian Crossing [B] pa 2011 r3 b 11 36% 40
mw7 Mewy w Kołobrzegu 7 1 0% 40
imp Task Improvisation [B] 3 33% 40
lam Task Lights 14 21% 40
moz Task Mosaicism [B] 3 33% 40
ci Ciężarówki 1 0% 40
kar Task Sheets [A] 6 33% 40
chm Task Clouds [A] pa 2007 r5 3 33% 40
imp Task Improvisation [B] pa 2007 r4 b 3 33% 40
sko Zadanie Tomki pa 2003 r5 5 20% 40
dwa Task Two Cakes pa 2012 final 31 38% 40
fib Task Words 2 oi 16 e3 d1 3 33% 40
plo Płoty oig 15 e2 121 28% 40
pro Programowanie współbieżne [A] pa 2020 a r5 3 33% 40
sko Task Matchings ontak 2010 9 11% 40
inw Task Inversions pa 2007 final 6 33% 39
prz Task Diagonals [B] 6 33% 39
pie Task Prime prime power 3 0% 39