SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
hyd Hydrorozgrywka oi 23 e1 40 37% 44
cza Zadanie Czarnoksiężnicy okrągłego stołu oi 22 e1 79 34% 44
pos Zadanie Wiejski listonosz pa 2001 r5 7 42% 44
tur Turystyka oi 21 e3 d1 28 28% 44
kol Task Railway oi 14 e3 d0 16 25% 44
pun Zadanie Punkty ilocamp 2011 17 29% 44
scig Ści(ą)gany 3 33% 44
naw Task Brackets oi 9 e3 d2 42 42% 43
ilo Zadanie Iloczyn [B] pa 2013 r4 b 26 23% 43
lun Task Sleepwalker 12 25% 43
nas Task Necklaces 22 31% 43
pfr Palindromiczne fraszki palin 57 15% 43
bwp Task Byteland Worldbeat Publishers pa 2011 final 12 33% 43
mag Task Store-Keeper 15 33% 43
r1e Ścieżki funkcyjne 147 25% 43
obr Obrona Bajtocji 13 23% 43
nte Numer telefonu 5 20% 43
pla Zadanie Dziwna planeta proserwy 2010 7 28% 43
kar Zadanie Karty [A] pa 2013 r3 a 12 33% 43
sad Task Parcels pa 2012 final 14 42% 43