SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dzi Task Divisors pa 2010 final 25 12% 14
ula Task The Lost Fraction ontak 2007 3 0% 16
kar Task Sheets [A] pa 2007 r3 12 8% 16
wes Zadanie Wesoła małpka 3 0% 16
prz [A] Przykre Pytania 16 12% 16
drz Zadanie Drzewa ontak 2009 6 16% 16
slo Task Coding of Permutations 41 9% 17
ple Task Knapsack 7 14% 18
nie Zadanie Nieokiełzane drzewo ontak 2008 2 0% 18
nar Zadanie Narciarze pa 2002 r5 11 18% 19
fib Task Fibonacci Words pa 2006 r6 5 20% 20
zag Zadanie Żaglówka ontak 2008 1 0% 20
son Sonda [A] pa r5 a 2019 2 0% 20
pin Task PIN 2 0% 20
six Six ejoi 2017 d1 1 0% 20
spr Zadanie Sprężyny ilocamp 2011 6 16% 20
kos [X] Koszmarne Karty 5 20% 20
nie Task Near 6 16% 21
meb Zadanie Meble ontak 2013 10 0% 21
ucz Zadanie Uczta ontak 2013 7 14% 21