SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
klu Task Sport Clubs [A] pa 2007 r4 a 3 33% 38
tan Task Dancing in Circles oi 13 e3 d0 7 28% 38
lba Liczby Bajtka 27 37% 38
for Task Formula One 9 33% 38
nie Niedbałość oi 26 e1 149 32% 38
nwd Zadanie Największy wspólny dzielnik 452 25% 38
tul Task Tulips 16 31% 38
pra Task Almost Conjugates [B] 8 25% 38
prz Task Pedestrian Crossing [B] 9 33% 37
zam Zadanie Zamieć ontak 2013 4 25% 37
tru Trudny dylemat przedszkolanina oi 27 e2 d2 69 21% 37
ryt Rytuał 3 33% 36
kli Task Cliquers [A] 5 20% 36
zak Task Turns [A] 3 33% 36
wak Task Vacation [A] 3 33% 36
wca Wcale nie Nim oi 23 e2 d2 169 27% 36
wid Zadanie Widoczność pa 2002-2 r4 6 33% 36
sis Task Double Factorial [B] pa 2011 r5 b 30 30% 36
tam Zadanie Tamy oig 5 e3 58 8% 36
dzi Task Divisors 6 33% 35