SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bkp Bajtockie Koleje Państwowe 54 72% 75
blo Zadanie Blokada pa 2002-2 r4 12 41% 64
blo Task Blockade 58 81% 85
blo Task Blockade oi 15 e2 d0 209 82% 85
boh Zadanie Bohater [B] pa 2014 r2 b 73 46% 56
bon Task Vouchers oi 19 e2 d1 362 79% 89
bon Task Vouchers 61 93% 94
bond Bond 324 95% 95
bow Task Bowling 4 50% 50
bow Task Bowling boi 2015 5 40% 53
box Zadanie Lustrzana skrzynka pa 2001 r5 2 100% 100
bra Zadanie Bracia oig 5 e3 176 72% 80
bra Task Gates oi 11 e2 d1 26 57% 85
bra Task Gates 31 83% 95
bro Task Where to Build a Brewery? oi 7 e1 188 69% 81
bro Task Where to Build a Brewery? 31 45% 67
bst Bardzo skomplikowany test [B] pa 2020 r5 b 4 100% 100
bub Zadanie Bubu proserwy 2010 46 71% 87
bud Zadanie Budowla ilocamp 2011 32 68% 84
bud Budżet 15 46% 52