SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
odd Od deski do deski [A] 3 100% 100
dzk Działka 1 100% 100
wpd Wielkości poddrzew 14 100% 100
kon Koncert 3 100% 100
sum Sumy 1 100% 100
ula Ula 8 100% 100
a5b Linia z x-ow 850 99% 99
a4b Najwiecej warzyw 998 98% 98
cza Awantura o czapki math Very easy 312 98% 98
mec Wynik meczu oig 16 e2 d0 170 98% 98
kor Task Beads 54 98% 99
a7b NWW 295 98% 98
kwdrt5n Kwadrat 5 70 98% 98
kwdrt6n Kwadrat 6 58 98% 98
gwi Zadanie Gwiazdki 1501 98% 98
haslo Haslo 268 98% 98
lin Lekcja informatyki 62 98% 98
a2b Minimum 1354 98% 98
m1i Wega 3 160 98% 99
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 275 98% 99