SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sle Task Blindfold Nim pa 2010 final 3 100% 100
pre Task Rods 8 100% 100
sza Task Quasi-template [A] 7 100% 100
wiz Task Rooks 4 100% 100
str Task Watchmen 2 100% 100
wyb Task Hard Choice pa 2011 final 3 100% 100
hs3 Hasło 3 36 97% 99
sas Sąsiedzi 18 88% 99
m1i Wega 3 158 98% 99
slo Słowacki 3 33% 99
a5b Linia z x-ow 840 99% 99
bdr Brakujące drogi 11 90% 99
lin Task Linear Garden 10 90% 99
sms Szef mojego szefa 9 88% 99
rmq Range minimum query 4 50% 99
kor Task Beads 54 98% 99
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 223 98% 99
sms Szef mojego szefa 9 66% 98
age Task Agents 15 86% 98
cza Awantura o czapki math Very easy 302 98% 98