SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
szl Task Trails [A] 0
ods Zadanie Odśnieżanie ontak 2012 0
szn Sznurowadła pa final 2018 0
mro Mrówki pa final 2016 0
pla Task Planar Graph 0