SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tru Trudny wybór 0
dus Task Life of the Party ontak 2010 0
wyg Zadanie Wygaszacz ekranu pa 2005 final 0