SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pla Task Planar Graph pa 2013 final 0
jur Zadanie Juror ontak 2013 0
liczx Zlicz literki 0