SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
a1a Odejmowanko 6 66% 77
a1a Odejmowanko 59 89% 92
a Zadanie Bałagan i stonki pa 2002 r1 80 60% 75