SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
mec Task Byteball Match 0
wyg Zadanie Wygaszacz ekranu pa 2005 final 0
sat Zadanie Satelity ontak 2009 0