SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wyr Task Word Equalizing 5 80% 92
wie Task Rooks 93 83% 91
lab Labirynt oi 20 e3 d2 20 55% 58
m1r Robot 1 - probna Torun 2019 150 89% 93
m1s Robot 2 - probna Torun 2019 121 90% 93
pos Poszukiwania oi 16 e3 d2 62 67% 72
for Zadanie Formuły pa 2005 r4 1 100% 100
pud Zadanie Pudełka pa 2005 r5 1 0% 0
skl Zadanie Sklep oig 1 325 38% 65
sta Zadanie Stacja oi 15 e3 d2 99 80% 89
map Zadanie Mapy ontak 2007 3 100% 100
zac Zadanie Zachody słońca 2 ontak 2007 3 0% 0
mch Zadanie Mechagodzilla ontak 2009 0
mys Zadanie Myszka proserwy 2010 32 75% 93
gon Zadanie Gońcy oi 3 e1 20 65% 74
haz Zadanie Hazard oi 3 e2 d2 59 28% 50
per Zadanie Permutacje antyarytmetyczne 2 0% 0
fos Zadanie Fosa [A] pa 2012 r6 a 7 42% 51
kar Zadanie Karty [A] pa 2013 r3 a 10 40% 44
dzi Zadanie Działka [B] pa 2013 r6 b 3 66% 66