SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zli Zadanie Zliczacz liter 2 100% 100
baj Task Byton Tree [B] pa 2010 r6 b 6 100% 100
z7 Zadanie 7 8 100% 100
kor Korporacja 1 100% 100
str Task Watchmen 1 100% 100
sza Task Quasi-template [A] 7 100% 100
por Porządkowanie zbioru 1 100% 100
dzk Działka 1 100% 100
dwo Zadanie Dwójkowy zbijak [A] pa 2012 r6 a 1 100% 100
dob Dobro i zło 1 100% 100
zbi Zadanie Zbiory ontak 2008 2 100% 100
ndo Największa odległość 1 100% 100
wpd Wielkości poddrzew 10 100% 100
tow Task A Huge Tower 6 100% 100
ogr Task Speed Limits pa 2007 final 2 100% 100
wiz Task Rooks 4 100% 100
sms Szef mojego szefa 9 88% 99
lin Task Linear Garden 10 90% 99
rmq Range minimum query 2 50% 99
sum Task Sum of One-sequence 25 96% 99