SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
swi Task Glowworms 2 100% 100
sni Task Blizzard 1 100% 100
str Task Watchmen 1 100% 100
sza Task Quasi-template [A] 7 100% 100
cen Task The Prices 6 100% 100
aut Zadanie Autostrady pa 2006 final 1 100% 100
pol Task Farmer's Field 7 100% 100
ins Task The Staging 1 100% 100
las Task Laser Pool [A] pa 2011 r6 a 1 100% 100
str Task Watchmen pa 2009 final 1 100% 100
map Zadanie Mapy ontak 2007 2 100% 100
tan Zadanie Tańce gordyjskie Krzyśków pa 2003 r5 1 100% 100
for Zadanie Formuły pa 2005 r4 1 100% 100
kor Zadanie Korekcja błędów pa 2002-2 r4 2 100% 100
het Problem 8 hetmanów 1 100% 100
pod Task Subsets [A] pa 2007 r6 a 1 100% 100
ods Zadanie Odśnieżanie ontak 2012 1 100% 100
zwe Zawody wędkarskie 1 100% 100
bal Zadanie Balony ontak 2012 2 100% 100
mar Marchewki 1 100% 100