SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 331 86% 87
des Deski oig e1 otwarta 14 439 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 108 83% 86
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 422 95% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 550 96% 97
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 28 67% 79
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 5 80% 96
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 10 80% 84
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 20 65% 71
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 20 80% 87
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 107 45% 57
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 204 80% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 95 69% 75
min Minusy oig ukryta e1 14 113 58% 64
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 14 50% 65
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 169 58% 79
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 189 56% 70
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 196 96% 96
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 113 58% 70
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 19 68% 74