SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wys Task Isles in a Triangular Grid 2 100% 100
map Mapa 2 100% 100
wdo Wojna domowa 2 100% 100
wis Wiśniowy sad 3 100% 100
rad Radar 1 100% 100
pch Task Wandering Flea Trainers 4 100% 100
pod Task Travel 2 100% 100
zbi Zadanie Zbiory ontak 2008 2 100% 100
ins Task The Staging 1 100% 100
pre Prezenty 3 100% 100
dzk Działka 1 100% 100
pod Task Signatures 9 100% 100
wpd Wielkości poddrzew 7 100% 100
gru Zadanie Gruntowny przekręt ontak 2011 2 100% 100
fiz Zadanie Wychowanie fizyczne ontak 2011 5 100% 100
kon Koncert 1 100% 100
sum Sumy 1 100% 100
ula Ula 6 100% 100
poda Podatki math Medium 3 100% 100
bdr Brakujące drogi 7 100% 100