SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sni Task Blizzard 1 100% 100
wdo Wojna domowa 2 100% 100
ply Task Printed-Circuit Boards 3 100% 100
mro Mrówki pa final 2016 1 100% 100
m1a Magazyn 1a 48 100% 100
map Mapa 2 100% 100
wis Wiśniowy sad 3 100% 100
rad Radar 1 100% 100
bom Bombardowanie 3 100% 100
scig Ści(ą)gany 1 100% 100
czo C - Czołgiści 6 100% 100
nte Numer telefonu 1 100% 100
mas Task Mastermind II 15 100% 100
par Liczby parzystocyfrowe 3 100% 100
osi Osiągalność pa final 2016 2 100% 100
lpr Liczby zaprzyjaźnione 6 100% 100
mp3 Task The MP3 Player 1 100% 100
oid Odwróć i dodaj 2 100% 100
wag Waga pa final 2016 3 100% 100
ogr Task Speed Limits pa 2007 final 2 100% 100